Referenser


"Jag har ett väldigt stort förtroende för min coach vilket var/är viktigt för mig i ett sådant här avseende."


"Jag fick snabbt förtroende för Thorbjörn. Hans lugna och professionella sätt gjorde att jag från början kände mig lugn och väl omhändertagen."


"Vi har haft en professionell kontakt under coachningen och dialogen beträffande praktiska saker, information, tidsbokning mm har skett sakligt och kontinuerligt.

Inledningsvis gick vi i genom coachningens innebörd, klientens rättigheter samt övriga frågor som jag ville diskutera."


"Min upplevelse med Thorbjörn och hans coaching är väldigt positiv. Våra coaching sessioner har alltid börjat i utlovad tid och Thorbjörn har klart och tydligt informerat om vad coaching är och målet med coaching."


"Att vara närvarande har min coach betonat vikten av vid ett flertal tillfällen och vi har därför exempelvis bokat tid för coachning när vi båda haft de bästa    förutsättningarna att vara avslappnade och fokuserade. Jag har upplevt våra samtal som givande och intressanta vilket jag menar delvis är ett resultat av att min    coach lyssnat på mig och låtit mina ämnen och tankar styra samtalen."


"Jag får möjlighet att berätta och prata klart utan att bli avbruten."


"Jag upplever att min coach varit noga med att jag som klient inte ska påverkas av dennes värderingar och/eller åsikter."


"Jag upplever Thorbjörn som en mkt god lyssnare, lyhörd och låter mig tala till punkt."


"Jag har känt att min coach haft en tilltro till mig och uppvisat ett genuint intresse för det jag uttryckt. Jag har tack vare detta upplevt att jag har inneboende möjligheter och resurser som jag ska ta tillvara på och haft en positiv känsla efter varje avslutat samtal."


"Jag har fått många bra frågor av min coach som har fått mig att tänka efter och reflektera mig själv och själv hitta svaren inom mig."


"I sin helhet är jag glad och nöjd över att jag vågade låta mig coachas. Jag har aldrig blivit coachad förut och behövde tid på mig att fundera och komma fram till om det var något för mig."


"I våra coaching sessioner har vi gemensamt satt upp rimliga mål för mig som jag har strävat efter och åstadkommit genom mina coaching sessioner"


"Tack vare att jag känt ett stort förtroende för min coach och dennes förmåga att lugnt och sakligt genomföra samtalen med mig så har det varit ett positivt utfall för mig. Inom samtliga ämnen jag tagit upp har jag haft en personlig utveckling/framgång vilket stärkt mig som person. Jag ställer mig positiv till att även i framtiden bli coachad av samma person om det är möjligt och behovet finns."


"Som så många andra går jag på högvarv och stressar dagarna igenom för att hinna med. I torsdags tog jag steget och provade stressbehandlingen hos Thorbjörn. Jag åkte dit lite ovetande om vad som ska hända och hur det skulle fungera. Jag blev varmt bemött när jag kom och det berättades och visades hur behandlingen skulle gå till, vilket för mig kändes både tryggt och proffsigt.


Behandlingen gick lugnt och stilla och jag tackade för mig och körde därifrån. En stund senare kommer känslan, jag känner mig glad, positiv och lugn men med en sån härlig energi. Kände mig nöjd på samma sätt som när jag varit i skogen och joggat eller på gymmet och tränat, underbar känsla!


Jag rekommenderar er alla som stressar att prova denna behandling, den är vi väl värda och känslan efteråt när man finner sig själv i ett lugn men med ny energi den är total".
Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera